O LETNEM ODRU RUŠE

85. let kulturne tradicije na enkratnem prizorišču kamnitega amfiteatra v Rušah