O LETNEM ODRU RUŠE

88. let kulturne tradicije na enkratnem prizorišču kamnitega amfiteatra v Rušah