O LETNEM ODRU RUŠE

86. let kulturne tradicije na enkratnem prizorišču kamnitega amfiteatra v Rušah